test

Se dă startul înscrierii a persoanelor fizice în Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. VEZI CALENDARUL AFERENT REGIUNII TALE

Se dă startul înscrierii a persoanelor fizice în Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. VEZI CALENDARUL AFERENT REGIUNII TALE

Se dă startul celei de-a doua etape de înscrieri a persoanelor fizice în Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. Începând cu data de 19 mai persoanele fizice interesate să monteze un sistem fotovoltaic cu subvenție de 20.000 de lei de la stat pot să se înscrie în aplicația informatică dedicată a Administrației Fondului de Mediu (AFM).

Înscrierile în program se fac prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro începând cu data de 19 mai ora 10:00 și până la data de 2️6 iunie  ora 23:59.

“Anul acesta, persoanele fizice se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform calendarului publicat pe site-ul instituției, fiind alocate câte trei zile lucrătoare pentru fiecare regiune, pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicației informatice. Ne dorim ca programul să fie un real succes și să putem sprijini aproximativ 87.500 de gospodării în efortul lor de a-și reduce costurile cu factura la energie, pe lângă cele 55.000 sisteme aprobate în cele două sesiuni de finanțare organizate până acum.” a declarat recent președintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu.

calendar-inscriere-pf

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

Pentru mai multe detalii legate de program si consultanta pentru depunere documentatie, ne puteti contacta la numarul de telefon – 0771428144