Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Creșterea competitivității BLACK SPIRIT SRL”

Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Creșterea competitivității BLACK SPIRIT SRL”

SC BLACK SPIRIT SRL a derulat începând 25.01.2021, proiectul cu titlul „Creșterea competitivității BLACK SPIRIT SRL” proiect nr RUE M2-3212, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat in intervalul de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE BUCUREȘTI, respectiv M2-3212/25.01.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru societății BLACK SPIRIT SRL, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate în urma implementării proiectului:

Menținerea activității societătii pe o perioadă de minimun 6 luni și menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834813,75 (valoarea totala) din care: 725925 lei grant si 108888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PRO-GRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijini-rea capacității IMM-urilor de a crește pe piețe regionale, naționale și internaționa-le și de a se angaja în procesele de inovare.

Persoană de contact:

Dobreanu Constantin Nicolae

0755133008