test

Programul de digitalizare a IMM: Ghidul final, planul de afaceri, manualul de înscriere și alte documente

Programul de digitalizare a IMM: Ghidul final, planul de afaceri, manualul de înscriere și alte documente

Prin acest program de finanțare sunt oferite granturi nerambursabile de până la 100.000 euro pe întreprindere, care să Sprijine IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale. Coordonatorul programului este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ghidul pentru acest program a fost lansat în data de 15 decembrie 2022.

Perioada estimată pentru lansarea ghidului final și depunerea proiectelor: februarie 2023 – martie 2023

Cine poate aplica? Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România

Regiuni eligibile: Nord Est (45 mil €), Sud Est (48 mil €), Sud-Muntenia (47 mil €), Sud-Vest Oltenia (50 mil €), Vest (50 mil €), Nord-Vest (40 mil €), Centru (41 mil €), București-Ilfov (26 mil €).

 Condiții specifice:
 • •   sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021
 • •   nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
 • •   au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2021
 • •   aisgură cofinanțare de minim 10%
 • •   nu desfășoară activități cu caracter erotic sau obscen / jocuri de noroc
 • •   nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”
 • •   nu se află în stare de insolvență, faliment, dizolvare, etc.
 • •   nu au legătură cu industria de tutun
 • •   nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară
 • •   la finalul implementării ating minim 6 indici DESI

*consultă ghidul pentru prevederi suplimentare specifice

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli cu managementul proiectului (maxim 10% din valoarea proiectului)

 • •   cheltuieli cu servicii de consultanta IT
 • •   cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT)

Cheltuieli specifice

 • •   hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale, E-commerce, IoT, tehnologii blockchain etc.
 • •   realizarea rețelei LAN/WiFi
 • •   dezvoltare aplicații / licențe software, implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, RPA, CRM, IoT, AI, BTP
 • •   website de prezentare a companiei & domeniu
 • •   servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • •   servicii de tip Cloud Computing
 • •   servicii pentru consolidarea securitatii

Cheltuieli obligatorii:

 • •   instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC Cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată
 • •   cheltuieli pentru respectarea identității vizuale și publicitatea proiectuluiCheltuială obligatorie dar neeligibilă

Photo by Marvin Meyer on Unsplash