Impact de succes al Programului RO10-CORAI. Cum au schimbat Granturile SEE situatia copiilor si tinerilor romani aflati in situatii de risc

Impact de succes al Programului RO10-CORAI. Cum au schimbat Granturile SEE situatia copiilor si tinerilor romani aflati in situatii de risc

Programul RO10 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI) si-a atins obiectivele, atat in privinta imbunatatirii situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc social, cat si a dezvoltarii de initiative menite sa reduca inegalitatile si sa combata discriminarea grupurilor vulnerabile. Este concluzia Studiului de evaluare externa a rezultatelor Programului RO10-CORAI, realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES).

Incepand cu 2013, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala deruleaza Programul RO10-CORAI, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, program prin care au fost finantate 100 proiecte (cu valori cuprinse intre 100.000 -500.000 euro), derulate de institutii publice si organizatii neguvernamentale, care desfasoara activitati in peste 300 de localitati, in scopul imbunatatirii situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc social (cu o atentie speciala acordata populatiei de etnie roma) si dezvoltarii de initiative menite sa reduca inegalitatile si sa combata discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea sociala si economica.

Concluziile cercetarii derulate in prima parte a anului 2017, arata ca, in urma implementarii proiectelor, a crescut interesul copiilor si tinerilor pentru educatie si s-au imbunatatit frecventa si performantele lor scolare. Programul a avut, de asemenea, ca rezultate crearea de metode si instrumente adresate profesionistilor in domeniu, necesare pentru actiuni de promovare a incluziunii sociale si de implementare a unor masuri anti-discriminatorii la nivelul institutiilor publice, precum si initierea la nivel local de retele de parteneriat si de transfer de bune practici, care au facut mai accesibile serviciile destinate copiilor si tinerilor vulnerabili.

Studiul de evaluare externa a rezultatelor Programului a vizat doua componente majore: (1) evaluarea rezultatelor Programului in ceea ce priveste participarea la educatie a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc si (2) evaluarea rezultatelor Programului in ceea ce priveste capacitatea actorilor locali, regionali si nationali de a dezvolta si aplica masuri relevante si eficiente de combatere a inegalitatii sociale, a discriminarii si excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate. Pentru realizarea studiului, IRES a propus o metodologie de cercetare integrata, cantitativa si calitativa.  Metodele folosite au fost: ancheta sociologica, interviurile semistructurate, focus grupurile si studiile de caz.

 

Potrivit concluziilor studiului de evaluare, redam:

• 8 din 10 beneficiari ai Programului sunt convinsi ca proiectele au avut o contributie mare sau foarte mare la cresterea participarii scolare a copiilor si tinerilor, precum si la promovarea incluziunii sociale.

• 85% din respondenti cred ca in urma activitatilor din proiecte s-a imbunatatit in mare si foarte mare masura interesul pentru scoala al copiilor si tinerilor, iar 9 din 10 considera ca s-a imbogatit pregatirea pentru viata a acestora.

• 2 din 3 parinti considera ca activitatile din Program au contribuit mult sau foarte mult la decizia copiilor si tinerilor de a continua studiile.

• ca urmare a Programului, 8 din 10 copii isi propun sa continue studiile la nivel liceal, iar 2 din 3 sa ajunga la facultate.

• 86% dintre elevii beneficiari considera ca, in urma participarii la proiecte, se simt atrasi de scoala mai mult decat inainte, iar 82% evalueaza ca au rezultate mai bune la invatatura decat anterior.

Rezultatele de etapa ale Programului arata ca, pana la mijlocul anului 2017, 16.534 de copii si   10.905 de tineri, dintre care 11.061 de etnie roma, au beneficiat de servicii si au participat la activitati derulate in cadrul proiectelor finantate, 14.619 de parinti ai unor copii sau tineri la risc au beneficiat de servicii specifice de suport si 7.360 de specialisti din domeniile social si educatie au dobandit noi cunostinte si abilitati in lucrul cu reprezentantii unor grupuri dezavantajate. De asemenea, au fost construite, reabilitate sau amenajate 42 de spatii in vederea gazduirii de servicii pentru copii si tineri aflati in situatii vulnerabile si au fost dezvoltate 252 de metodologii, instrumente si planuri de actiune menite sa combata practicile discriminatorii, respectiv excluziunea sociala si economica a grupurilor dezavantajate.

Brosura studiului poate fi accesata in versiunea romana si engleza.

Despre FRDS

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijina comunitatile si grupurile dezavantajate, promovand abordarea participativa, in care membrii comunitatilor identifica problemele locale si aleg pentru a fi rezolvate prin intermediul finantarii, pe acelea care sunt considerate prioritare. Domeniile principale pe care le vizeaza activitatea FRDS sunt: incluziunea social (cu accent pe comunitatile de romi), dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combaterea saraciei, dezvoltarea comunitara si educatia. Portofoliul FRDS include, pe langa 6 scheme de grant gestionate, participarea in calitate de partener la proiecte finantate din fonduri europene si din fonduri private. Din anul 2013, FRDS a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 – “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat din Granturile SEE 2009-2014, avand ca partener de program Consiliul Europei (CoE).