test

Granturi pana la 200.000 euro pentru activitatati de creatie si interpretare artistica, fotografice, editare si productie cinematografica

Granturi pana la 200.000 euro pentru activitatati de creatie si interpretare artistica, fotografice, editare si productie cinematografica

Ministerul Culturii a aprobat o noua schema de finantare pentru sectorul cultural privat, pe baza careia fiecare beneficiar poate sa acceseze pana la 200.000 Euro pentru a achita restante bugetare, sau alte cheltuieli efectuate si inregistrate in contabilitatea beneficiarului.

Ajutorul de stat  care poate fi acordat beneficiarilor reprezinta 20% din diferenta cifrei de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020.

Suma acordata nu va depasi  echipaventul in lei a 200.000 Euro per beneficiar.

  • Plata obligatiilor fiscale restante si a altor creante bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordarii grantului, care vor trebui achitate cu prioritate in cadrul perioadei de 6 luni de la data acordarii ajutorului de minimis;
  • Plata obligatiilor fiscale si a altor creante bugetare care se inregistreaza la plata dupa data acordarii ajutorului de minimis si pana la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plati;
  • Plata oricaror alte alte cheltuieli inregistrate in contabilitatea beneficiarului intr-o perioada de maximum 6 luni de la data acordarii ajutorului de minimis. Nu sunt eligibile cheltuielile deja compensate prin intermediul altor ajutoare de stat/de minimis sau alte finantari nerambursabile din surse publice acordate beneficiarului.
  • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este eligibila numai daca aceasta nu se poate recupera. In cazul in care TVA poate fi dedusa doar partial, numai partea care nu poate fi recuperata este eligibila.
  • Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligatia mentinerii activitatii pentru care a obtinut finantare cel putin 6 luni de la data primei plati. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Cine poate accesa grantul pentru sectorul cultural

Beneficiarii eligibili sunt: organizații neguvernamentale și societăți comerciale care au desfășurat activități în ultimii 2 ani în unul dintre următoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală.

➤ Firme ce au forma juridică de SRL sau SA
➤ Organizații neguvernamentale ONG-uri

Condiții de eligibilitate

➤ Firma nu se află în insolvență la momentul înscrierii;
➤ Firma nu are datorii la bugetul de stat;
➤ Firma a depus bilanțul contabil pe 2019 și 2020;
➤ Firma are codul/codurile CAEN pentru care solicită grantul autorizate la ONRC în 2019 și 2020;
➤ Firma va menține activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primirii finanțării;
➤ Diferența dintre veniturile din 2019 și cele din 2020 trebuie certificată și asumată de către un expert contabil sau de către un auditor financiar;

Coduri CAEN eligibile

 Firma poate accesa grantul pe codul CAEN principal sau cod/coduri CAEN secundare.
 Dacă firma a desfășurat activitate pe mai multe coduri CAEN eligibile va obține grantul pentru fiecare cod CAEN eligibil

Granturile se acordă firmelor din următoarele domenii de activitate:

1820 Reproducerea înregistrărilor
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat*
* Limitat exclusiv la vânzarea cărţilor, realizată prin librării specializate, operate în spaţii fizice accesibile publicului larg.
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate*
* Limitat exclusiv la vânzarea cărţilor, realizată prin librării specializate, operate în spaţii fizice accesibile publicului larg.
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet*
* Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale şi/sau artistice.
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
7420 Activităţi fotografice
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică*
* Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale şi/sau artistice.
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

Pentru mai multe detalii legate de program si consultanta pentru depunere documentatie, ne puteti contacta la numarul de telefon – 0771428144