Anunț de presă privind începerea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD PENTRU ADONIS S.R.L.”

Anunț de presă privind începerea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD PENTRU ADONIS S.R.L.”

ADONIS S.R.L. cu sediul în localitatea Holt derulează, începând cu data de 22.06.2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRO-FOOD pentru ADONIS S.R.L., proiect  nr. RUE 1381 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE IASI, respectiv 22.06.2022

Valoarea proiectului este de 192236.76 (valoarea totala) din care : 167162.4 lei grant si 25074.36 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in localitatea Holt, comuna Letea Veche, judetul Bacau, nr. 248C

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru AGRO-FOOD”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile OUG nr 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

DAN-GRIGORE RUSTI:

0726298109