Servicii integrate de formare profesionala pentru angajatii din regiunile Sud-Muntenia si Sud-vest Oltenia

Servicii integrate de formare profesionala pentru angajatii din regiunile Sud-Muntenia si Sud-vest Oltenia

Asociatia Smart Projects, impreuna cu furnizorul de formare profesionala Ascendo, au contribuit prin proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!» la imbunatatirea participarii angajatilor regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia la programe de formare profesionala continua (FPC), prin organizarea a 36 seminarii schimb de experienta si diseminare de bune practici cu privire la programele de calificare/recalificare.

In cadrul seminariilor, angajatii din grupul-tinta au fost stimulati sa participe la programe de FPC prin punerea in contact cu experientele concrete ale altor angajati, care deja apelasera la programe de FPC si valorificasera beneficiile invatarii continue si ale formarii.

Prin intermediul seminariilor, angajatii vizati de proiect au interactionat in mod direct cu mentori-angajati care au beneficiat deja de avantajele FPC (fie in cadrul unui alt proiect fie in alte contexte) astfel incat, acestia au putut identifica si aplica, din experienta concreta a mentorilor, metode in implicarea, identificarea si alocarea timpului necesar pentru participarea la FPC si obtinerea unei calificari/recalificari. In acelasi timp, proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!” a contribuit la asimilarea unor modele de buna practica implementate deja de angajati si angajatori din tara, care, au participat fie in cadrul unor proiecte similare, fie in cadrul firmei in care lucreaza, fie din proprie initiativa, la programe/proiecte de FPC.

512 persoane calificate gratuite in 7 luni de implementare

512 angajati din Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia au fost calificati gratuit prin intermediul proiectului «FPC – Format, Promovat, Calificat!». Datorita interesului crescut pentru oportunitatile de formare profesionala continua oferite de proiect, Asociatia Smart Projects a suplimentat grupul tinta, astfel incat numarul beneficiarilor a fost marit de la 420 de persoane la 504 persoane, tinta care practic a fost depasita.

Proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!», POSDRU/182/2.3/S/151319, o oferit gratuit sansa unei noi calificari pentru angajati. Proiectul a condus la imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia prin dobandirea de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua.

Calificarile au vizat urmatoarele domenii/ocupatii:

  1. Domeniul Turism si ecoturism – Curs Camerista;
  2. Domeniul Textile si Pielarie – Curs Operator Confectioner Industrial;
  3. Domeniul Lemn si Mobila – Curs Lucrator in Tamplarie;
  4. Domeniul Industrii Creative – Curs Peisagist – Floricultor;
  5. Domeniul Industria Auto si Componente – Curs Tinichigiu – Carosier;
  6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date;
  7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert;
  8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor;
  9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu;

Asociatia Smart Projects, deruleaza, in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreuna cu SC Ascendo SRL, proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, nr. Contract POSDRU/182/2.3/S/151319. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org si www.format-promovat-calificat.ro.