Seminar Informativ FRDS în Bucureşti: Programul CORAI

Seminar Informativ FRDS în Bucureşti: Programul CORAI

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează, în data de 18 februarie, Seminarul Informativ pentru regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia, acţiune destinată creşterii gradului de informare privind liniile de finanţare lansate prin intermediul Programului RO10 “Copii şi tineri la risc, iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” (CORAI).

Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), contribuind, în acest fel, la reducerea inegalităţilor sociale şi economice care separă aceste grupuri defavorizate de restul societăţii. Programul are o valoare totală de 26,212,353 Euro şi este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014.

Prezentarea apelurilor de propuneri de proiecte, respectiv “Local”, “Sinergii pentru viitor – copii în risc” şi “Sinergii pentru viitor – tineri în risc”, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri menită să clarifice unele cerinţe necesare accesării fondurilor disponibile, va conduce la o mai bună înţelegere din partea potenţialilor solicitanţi a modalităţilor de pregătire, contractare şi utilizare a granturilor. În cadrul celor 3 apeluri lansate (vezi www.frds.ro) pot solicita finanţări, după caz, în funcţie de specificul apelului, autorităţi publice locale şi naţionale, precum şi organizaţii ne-guvernamentale. De asemenea, dacă se consideră a fi relevant pentru pregătirea şi implementarea proiectului, solicitantul poate să încheie parteneriate cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia (statele donatoare).

Organizatorul seminarului este Fondul Român de Dezvoltare Socială, operator de program.
Seminarul se adresează reprezentanţilor autorităților / instituțiilor publice (din municipiul Bucureşti şi din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Teleorman), ai autorităţilor locale unde trăiesc comunităţi relevante de etnie romă, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor ne-guvernamentale din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia.
Persoanele care doresc să fie invitate se pot înscrie prin completarea unui formular existent pe pagina web a FRDS. Obţinerea unei invitaţii depinde de capacitatea de găzduire a sălii şi de ordinea primirii solicitărilor de participare.

Detalii specifice despre apeluri se regăsesc în Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia, disponibile la www.frds.ro.

Mai multe detalii despre program şi priorităţile acestuia se găsesc pe website-ul www.frds.ro

Despre FRDS
Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de 100 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi. Începând cu anul 2013, FRDS este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat din Granturile SEE.

Despre Granturile SEE
Prin intermediul Granturilor SEE şi Granturilor Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, contribuie la reducerea inegalităţilor sociale şi economice şi la întărirea relaţiilor bilaterale cu statele beneficiare din Europa. Cele trei state donatoare cooperează cu Uniunea Europeană prin intermediul Spaţiului Economic European (SEE). Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE şi Norvegiene pun la dispoziţie pentru 15 state europene, printre care se numără şi România, 1,79 miliarde de euro. Norvegia contribuie cu 97% din totalul finanţării. Domeniile cheie finanţate prin Granturile SEE şi Norvegiene sunt cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, cercetare şi burse de studiu, societate civilă, sănătate şi copii, egalitate de gen, justiţie şi patrimoniu cultural. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE şi/sau Granturile Norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.eeagrants.org ; www.norwaygrants.org.

photocredit: adevarul.es