Şansă pentru copiii şi tinerii în situaţii de risc din Regiunea Vest

Şansă pentru copiii şi tinerii în situaţii de risc din Regiunea Vest

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a organizat, în data de 11 februarie 2014, Seminarul Informativ adresat Regiunii Vest, acţiune destinată creşterii gradului de informare privind liniile de finanţare lansate în luna decembrie 2013 prin intermediul Programului RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI).

Evenimentul a reunit, în Sala Revoluţiei din cadrul Palatului Administrativ din Timişoara, peste 50 de reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din Regiunea Vest.

În cadrul întâlnirii, FRDS a adus o serie de clarificări în privinţa condiţiilor de accesare a fondurilor disponibile prin intermediul celor trei apeluri de proiecte deschise în cadrul Programului CORAI. La solicitarea participanţilor, clarificările pe marginea apelului Local au vizat în principal condiţia de eligibilitate a Promotorului de Proiect care face referire la experienţa relevantă, tipurile de activităţi şi costuri eligibile, dotările şi achiziţia de bunuri permise, modalitatea de documentare a apartenenţei beneficiarilor la etnia romilor, în timp ce în privinţa apelurilor Sinergii pentru viitor, clarificările au vizat aspecte legate de modalităţile de plată a membrilor echipei de proiect, de eligibilitatea cheltuielilor, de regimul jurific al sediului/terenului unde se vor desfăşura activităţile proiectului, de importanţa parteneriatului cu entităţi din statele Donatoare etc.

Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), contribuind, în acest fel, la reducerea inegalităţilor sociale şi economice care separă aceste grupuri defavorizate de restul societăţii. Programul are o valoare totală de 31.764.706 Euro şi este finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014.

În cadrul Programului au fost lansate până acum trei apeluri de propuneri de proiecte: apelul Local, adresat copiilor şi tinerilor în situaţii de risc care trăiesc în comunităţi de dimensiuni medii şi mici (unităţi administrative cu cel mult 15.000 de locuitori) cu populaţie de romi numeric relevantă ce se confruntă cu probleme economice şi sociale, respectiv apelurile Sinergii pentru viitor, unul adresat copiilor, celalalt tinerilor la risc, apeluri care au în vedere proiecte de mai mare anvergură, dezvoltate la nivel municipal, judeţean, regional sau naţional, orientate să rezolve probleme sistemice, pentru un număr mare de beneficiari, inclusiv romi, care trăiesc într-un mediu multicultural, sunt confruntaţi cu marginalizarea şi, uneori, cu discriminarea.

Despre FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi. Începând cu anul 2013, FRDS este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE.

Despre Granturile SEE

Prin intermediul Granturilor SEE şi Granturilor Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, contribuie la reducerea inegalităţilor sociale şi economice şi la întărirea relaţiilor bilaterale cu statele beneficiare din Europa. Cele trei state donatoare cooperează cu Uniunea Europeană prin intermediul Spaţiului Economic European (SEE). Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE şi Norvegiene pun la dispoziţie pentru 15 state europene, printre care se numără şi România, 1,79 miliarde de euro. Norvegia contribuie cu 97% din totalul finanţării. Domeniile cheie finanţate prin Granturile SEE şi Norvegiene sunt cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, cercetare şi burse de studiu, societate civilă, sănătate şi copii, egalitate de gen, justiţie şi patrimoniu cultural. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE şi/sau Granturile Norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.eeagrants.org ; www.norwaygrants.org.