Programul “Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor”, start

Programul “Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor”,  start

Programul “Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor” (DEVLOC), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, este aproape de lansarea oficiala, in urma semnarii de catre cele trei State Donatoare, Islanda, Liechtestein, Norvegia si Guvernul României, a acordului de program. Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program al DEVLOC, va organiza, in urmatorii 2 ani, mai multe apeluri de propuneri de proiecte destinate finantarii de proiecte care sa reduca disparitatíle sociale si sa contribuie la intarirea relatiilor bilaterale cu statele donatoare.

Fondul Român de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator de Program, anunta ca, in luna iunie 2018, a fost semnat acordul de program privind finantarea Programului “Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor”.

Bugetul total al Programului DEVLOC este de 82.352.941 euro, din care 70.000.000 euro din granturile acordate de Islanda Lichtenstein si Norvegia (25.000.000 Euro, Granturi SEE si 45.000.000 Granturi Norvegiene) si 12.352.941 euro cofinantare publica nationala. Programul are doi parteneri: Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale si Consiliului Europei.

Programul DEVLOC urmareste sa creasca incluziunea romilor, sa intensifice utilizarea serviciilor sociale de catre grupurile defavorizate, sa sporeasca capacitatea administratiei centrale si locale de a pune in aplicare principiile bunei guvernari si sa contribuie la respectarea drepturilor omului in România.

Prin facilitarea cooperarii si parteneriatelor intre entitatile din România si statele donatoare, programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si România.

Pentru atingerea acestor obiective, in cadrul programului vor fi lansate, in perioada 2018-2019, cinci cereri de propuneri de proiecte (apeluri), in urmatoarele domenii: dezvoltare locala, reducerea saraciei, copii si tineri la risc, incluziunea romilor si drepturile omului.

Alte doua apeluri vor fi lansate in cadrul a doua scheme de granturi mici, respectiv: interventii prioritare pentru incluziunea romilor si sprijin pentru dezvoltarea locala.

In afara cererilor de propuneri de proiecte, in cadrul programului vor fi finantate 4 proiecte predefinite, dupa cum urmeaza:

  1. “Integrarea sociala si educationala durabila prin activitati sportive”, implementat de Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Bucuresti, in parteneriat cu Scoala Norvegiana de Stiinte ale Sportului;
  2. “INCLUDE – Incluziunea sociala a copiilor si tinerilor la risc”, implementat de Consiliul Europei;
  3. “Dezvoltarea capacitatilor in domeniul guvernarii publice – o abordare coordonata a Centrului Guvernului României”, implementat de Secretariatul General al Guvernului, in parteneriat cu OECD; si
  4. “Imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor pentru cetateni”, implementat de Asociatia Comunelor din România, in parteneriat cu Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale si cu Asociatia Municipalitatilor din România.

Pentru a afla informatii la zi despre program, va invitam sa urmariti site-ul FRDS si pagina de Facebook a Programului DEVLOC.