Programul CORAI: Ajutor pentru copiii şi tinerii în nevoie din Regiunea Nord-Vest

Programul CORAI: Ajutor pentru copiii şi tinerii în nevoie din Regiunea Nord-Vest

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a organizat, în data de 06 februarie 2014, Seminarul Informativ adresat Regiunii Nord-Vest, acţiune destinată creşterii gradului de informare privind liniile de finanţare lansate în luna decembrie 2013 prin intermediul Programului RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI).

Evenimentul a reunit, în sala de conferinţe “POROLISSUM” din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj, peste 50 de reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din Regiunea Nord-Vest.

În cadrul întâlnirii, FRDS a adus o serie de clarificări în privinţa condiţiilor de accesare a fondurilor disponibile prin intermediul celor trei apeluri de proiecte deschise în cadrul Programului CORAI. Pe marginea apelului Local, participanţii au solicitat clarificări cu privire la obiectivul, specificul şi activităţile eligibile în cadrul apelului, condiţii de eligibilitate pentru promotori de proiect şi metode de evaluare a proiectelor, modul de constituire a grupului de iniţiativă şi modalitatea de documentare a apartenenţei beneficiarilor la etnia romilor, în timp ce în privinţa apelurilor Sinergii pentru viitor, clarificările au vizat aspecte legate în principal de modul de justificare a experienţei relevante a Promotorului de Proiect şi a partenerilor, de procedura de alocare/ rambursare a fondurilor pentru proiecte, de importanţa parteneriatului cu entităţi din statele Donatoare etc.

Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), contribuind, în acest fel, la reducerea inegalităţilor sociale şi economice care separă aceste grupuri defavorizate de restul societăţii. Programul are o valoare totală de 31.764.706 Euro şi este finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014.

În cadrul Programului au fost lansate până acum trei apeluri de propuneri de proiecte: apelul Local, adresat copiilor şi tinerilor în situaţii de risc care trăiesc în comunităţi de dimensiuni medii şi mici (unităţi administrative cu cel mult 15.000 de locuitori) cu populaţie de romi numeric relevantă ce se confruntă cu probleme economice şi sociale, respectiv apelurile Sinergii pentru viitor, unul adresat copiilor, celalalt tinerilor la risc, apeluri care au în vedere proiecte de mai mare anvergură, dezvoltate la nivel municipal, judeţean, regional sau naţional, orientate să rezolve probleme sistemice, pentru un număr mare de beneficiari, inclusiv romi, care trăiesc într-un mediu multicultural, sunt confruntaţi cu marginalizarea şi, uneori, cu discriminarea.

Detalii specifice despre apeluri se regăsesc în cuprinsul documentelor specifice (Conţinutul Apelului, Ghidul solicitantului etc.) disponibile la www.frds.ro, pagina dedicată Granturilor SEE.

Despre FRDS
Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi. Începând cu anul 2013, FRDS este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE.

Despre Granturile SEE
Prin intermediul Granturilor SEE şi Granturilor Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, contribuie la reducerea inegalităţilor sociale şi economice şi la întărirea relaţiilor bilaterale cu statele beneficiare din Europa. Cele trei state donatoare cooperează cu Uniunea Europeană prin intermediul Spaţiului Economic European (SEE). Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE şi Norvegiene pun la dispoziţie pentru 15 state europene, printre care se numără şi România, 1,79 miliarde de euro. Norvegia contribuie cu 97% din totalul finanţării. Domeniile cheie finanţate prin Granturile SEE şi Norvegiene sunt cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, cercetare şi burse de studiu, societate civilă, sănătate şi copii, egalitate de gen, justiţie şi patrimoniu cultural. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE şi/sau Granturile Norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.eeagrants.org ; www.norwaygrants.org.