Peste 23 de milioane euro, alocate prin Programul RO10-CORAI în sprijinul copiilor și tinerilor la risc și măsurilor anti-discriminare

Peste 23 de milioane euro, alocate prin Programul RO10-CORAI  în sprijinul copiilor și tinerilor la risc și măsurilor anti-discriminare

Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program al Programului RO10 “Copii şi tineri aflați în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, a organizat, în perioada decembrie 2013 – mai 2014, patru apeluri de propuneri de proiecte, în urma cărora au fost finanțate, în total, 101 proiecte, astfel:

– 37 de proiecte finanțate în cadrul Apelului Local, a căror valoare totală este de 27.551.017,82 lei (6.235.592,12 euro). Promotori de Proiect sunt unități administrativ teritoriale cu cel mult 15.000 de locuitori, cu populație de romi numeric relevantă ce se confruntă cu probleme economice și sociale. Proiectele au în vedere măsuri care să conducă la îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor romi aflați în situații de risc la educația formală și non-formală.

– 17 proiecte finanțate în cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – copii la risc, a căror valoare totală este de 27.478.384,41 lei (6.175.940,45 euro). Promotori de Proiect sunt autorități/instituții publice și organizații neguvernamentale. Proiectele vizează măsuri orientate către rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii vulnerabili și propun măsuri concrete și eficiente pentru creșterea bunăstării acestora, prin educație și suport social.

– 15 proiecte finanțate în cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – tineri la risc, a căror valoare totală este de 21.209.327,33 lei (4.767.646,87 euro). Promotori de Proiect sunt autorități/instituții publice, instituții de învățământ superior și organizații neguvernamentale. Proiectele se axează pe susținerea măsurilor care conduc la o mai bună integrare socială și profesională a tinerilor.

Untitled-1– 32 de proiecte finanțate în cadrul Apelului Coerent, a căror valorea totală este de 25.499.048,84 (5.756.395,6 euro). Promotori de Proiect sunt autorități publice, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, instituții de învățământ superior și organizații neguvernamentale. Proiectele vizează iniţiative concrete de reducere a inegalităţilor la nivel naţional şi de îmbunătăţire a măsurilor antidiscriminare, dezvoltate prin cooperarea actorilor sociali de la nivel local şi regional.

De asemenea, Programul RO10-CORAI finanțează proiectul predefinit ”Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel naţional prin participarea largă a specialiștilor și a societăţii civile”, în valoare de 399.990 euro, derulat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în parteneriat cu Consiliul Europei (CoE), care are ca scop stimularea participării și implicării factorilor relevanți în elaborarea unei noi strategii naționale în domeniul luptei împotriva discriminării.

Implementarea celor 102 proiecte finanțate prin Programul RO10-CORAI va contribui la îmbunătățirea accesului și frecvenței preșcolare și școlare, înfiinţarea unor noi servicii/instrumente de asistenţă integrată pentru cel puțin 7.000 de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc (inclusiv de etnie romă), la creșterea nivelului de conştientizare privind importanţa educaţiei în rândul familiilor de etnie romă şi a comunităţilor locale și la o mai bună dezvoltare a abilităţilor de viaţă în rândul copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi sau aparţinând altor grupuri vulnerabile. De asemenea, cel puțin 8.000 de părinţi/tutori ai copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc vor primi servicii specifice de suport, cel puțin 350 de profesionişti care furnizează servicii sociale vor fi instruiţi în domenii de interes pentru munca lor și cel puțin 18 metodologii, planuri de acţiune și alte instrumente menite să asigure internalizarea valorilor şi practicilor anti-discriminatorii şi inclusive, în lucrul cu/ în folosul grupurilor dezavantajate, vor fi dezvoltate de reprezentanţi ai autorităților/ instituțiilor publice şi ai sectorului privat şi societăţii civile.

Mai multe informaţii cu privire la derularea Programului RO10-CORAI sunt disponibile pe site-ul www.granturi-corai.ro.