Mai multi beneficiari ai cursurilor de formare profesionala, in cadrul proiectului «FPC – Format, Promovat, Calificat!»

Mai multi beneficiari ai cursurilor de formare profesionala, in cadrul proiectului «FPC – Format, Promovat, Calificat!»

Proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!», cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, derulat de Asociatia Smart Projects in parteneriat cu SC Ascendo SRL, creeaza premisele unor salariati mai eficienti si performanti in regiunile Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia. Datorita interesului manifestat pentru oportunitatile de calificare gratuite oferite de proiect, a fost suplimentat grupul tinta, astfel incat numarul beneficiarilor a fost marit de la 420 de persoane la 504 persoane. 

Urmarind sa satisfaca nevoile de formare profesionala continua ale angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia, proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!», POSDRU/182/2.3/S/151319, implementat de Asociatia Smart Projects si SC Ascendo SRL,  ofera gratuit sansa unei noi calificari pentru angajati.

Datorita interesului manifestat pentru oportunitatile de calificare si perfectionare gratuite oferite de proiect, a fost luata decizia extinderii grupului tinta al activitatilor proiectului, de la 420 la 504 persoane. Pana la 31 august 2015, fusesera déjà inregistrati aproximativ 350 de salariati, acestia beneficiind de cursurile de calificare puse la dispozitia lor prin intermediul proiectului  «FPC – Format, Promovat, Calificat!».

Obiectivul general al proiectului „FPC – Format, Promovat, Calificat!” este imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

1. Domeniul Turism si ecoturism – Curs Camerista;

2. Domeniul Textile si Pielarie – Curs Operator Confectioner Industrial;

3. Domeniul Lemn si Mobila – Curs Lucrator in Tamplarie;

4. Domeniul Industrii Creative – Curs Peisagist – Floricultor;

5. Domeniul Industria Auto si Componente – Curs Tinichigiu – Carosier;

6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date;

7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert;

8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor;

9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu;

Conditii de eligibilitate:

In cadrul proiectului pot participa 504 angajati, din cadrul unor firme care isi desfasoara activitatea in unul dintre cele 10 domenii de activitate identificate ca fiind prioritare prin intermediul Strategiei Nationale Pentru Competitivitate, si care au domiciliul sau resedinta in judele din cele 2 regiuni de dezvoltare, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia.

Locurile sunt limitate, iar inscrierea se face pe baza principiului primului venit, primului servit, in functie de respectarea conditiilor de eligibilitate.

Asociatia Smart Projects, deruleaza, in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreuna cu SC Ascendo SRL, proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, nr. Contract POSDRU/182/2.3/S/151319. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org si www.format-promovat-calificat.ro.

Contact:

Claudia Sima – Manager Proiect – Tel: 0727 723 151; claudia.neculae@gmail.com

George Sima – Presedinte SMART PROJECTS – Tel. 0745 307 405;  sima.george@gmail.com

Material realizat -Stefan Dabu – Responsabil PR – Tel: 0724 112 828; stefan.dabu@gmail.com

Adresa: Calea Rahovei, nr. 266-268, corp 61, et.4, cam. 25-1 sector 5, Bucuresti, cladire birouri    ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

photocredit: cursuricalificare.com