In 5 luni de zile, 476 de angajati au participat la cursuri de calificare/recalificare

In 5 luni de zile, 476 de angajati au participat la cursuri de calificare/recalificare

Asociatia Smart Projects si Ascendo SRL anunta stadiul implementarii proiectului «FPC – Format, Promovat, Calificat!», cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. 

Stadiul proiectului

Din luna a doua de implementare a proiectului (mai 2015) si pana la finalul lunii septembrie 2015, echipa Asociatiei Smart Projects, impreuna cu partenerul Ascendo SRL, a atins urmatoarele rezultate:

Numarul participanti la programe de FPC (calificare si recalificare): 476 de angajati la companii care isi desfasoara activitatea in fostele zone industrializate din regiunile Sud-Muntenia si Sud-vest Oltenia, in unul dintre cele 10 sectoare cu pontetial economic, au participat la programele de formare profesionala. Dintre acestia, 206 persoane au fost si certificate. Numarul asumat de persoane participante la programme FPC  este de 504 angajati.

De asemenea, din cele 36 de seminarii de schimb de experienta prevazute in proiect au fost realizate pana la data mai sus-mentionata 34 de seminarii. In cazul intalnirilor cu angajatorii dedicate prezentarii proiectelor, a fost déjà atins indicatorul preconizat, de 30 de intalniri.

Reamintim ca, in luna septembrie, datorita interesului manifestat pentru oportunitatile de calificare gratuite oferite de proiect, a fost suplimentat grupul tinta, astfel incat numarul beneficiarilor a fost marit de la 420 de persoane la 504 persoane.

Elemente principale ale proiectului

Obiectivul general al proiectului „FPC – Format, Promovat, Calificat!” este imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

1. Domeniul Turism si ecoturism – Curs Camerista;

2. Domeniul Textile si Pielarie – Curs Operator Confectioner Industrial;

3. Domeniul Lemn si Mobila – Curs Lucrator in Tamplarie;

4. Domeniul Industrii Creative – Curs Peisagist – Floricultor;

5. Domeniul Industria Auto si Componente – Curs Tinichigiu – Carosier;

6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date;

7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert;

8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor;

9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu;

Asociatia Smart Projects, deruleaza, in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreuna cu SC Ascendo SRL, proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, nr. Contract POSDRU/182/2.3/S/151319. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org si www.format-promovat-calificat.ro.