Cursuri gratuite pentru angajatii din fosta zona industrializata Campulung Muscel

Cursuri gratuite pentru angajatii din fosta zona industrializata Campulung Muscel

Pana nu demult unul dintre punctele cheie ale industriei romanesti, zona Campulung Muscel are nevoie acum, dupa restructurarea industriei din anii ’90, de noi repere de dezvoltare din punct de vedere economic. Asociatia Smart Projects, prin proiectul “FPC: Format, Promovat, Calificat!”, vine in intampinarea nevoilor angajatilor din fosta zona industrializata Muscel prin oportunitatile de formare profesionala continua (FPC) pe care le propune. Incepand cu 2 iunie 2015, angajatii Spitalului Municipal Campulung vor urma gratuit cursurile de Ingrijitoare batrani la domiciliu, iar cei ai societatii comerciale Taissis vor urma cursurile de Lucrator in Comert.

Restructurarea industriei dupa anul 1990 a determinat inchiderea unor colosi industriali din zone monoindustriale, ducand la aparitia unor probleme sociale grave. In zona Campulung Muscel, potrivit statisticilor oficiale, lista intreprinderilor inchise dupa ‘89 cuprinde nu mai putin de 31 de colosi industriali care nu au avut sanse de restructurare si au lasat fara viitor/perspective mai multe localitati precum: Campulung (zona fostului judet Muscel)- Uzina de automobile ARO-nu mai putin de 14.000 de angajati in perioada de maxima productivitate, Intreprinderea miniera, Intreprinderea mecanica, Combinatul pentru lianti, Combinatul de Fire si Fibre Sintetice-Grulen sau Intreprinderea Filatura de lana “Musceleana” Cetateni;

Cunoscand nevoile de formare ale angajatilor din fost zona industrializata Campulung, proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat !», POSDRU/182/2.3/S/151319, va oferi gratuit sansa unei noi calificari pentru angajatii (o grupa – 14 persoane) Spitalului Municipal Campulung (Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu) si ai SC Taissis Concept (Curs Lucrator in comert  – 2 grupe – 28 de persoane).

Hotararea de a beneficia de oportunitatile de formare si calificare oferite gratuit de Asociatia Smart Projects, in parteneriat cu furnizorul de formare profesionala, S.C. Ascendo S.R.L., prin proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!» a fost fundamentata de o serie de intalniri dintre reprezentantii Asociatiei Smart Projects si cei ai celor doua entitati, axate pe importanta formarii profesionale continue atat pentru angajati cat si pentru angajatorii.

Obiectivul general al proiectului „FPC – Format, Promovat, Calificat!” este imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

1. Domeniul Turism si ecoturism – Curs Camerista;

2. Domeniul Textile si Pielarie – Curs Operator Confectioner Industrial;

3. Domeniul Lemn si Mobila – Curs Lucrator in Tamplarie;

4. Domeniul Industrii Creative – Curs Peisagist – Floricultor;

5. Domeniul Industria Auto si Componente – Curs Tinichigiu – Carosier;

6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date;

7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert;

8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor;

9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu;

Conditii de eligibilitate:

In cadrul proiectului pot participa 420 de angajati, din cadrul unor firme care isi desfasoara activitatea in unul dintre cele 10 domenii de activitate identificate ca fiind prioritare prin intermediul Strategiei Nationale Pentru Competitivitate, si care au domiciliul sau resedinta in judele din cele 2 regiuni de dezvoltare, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia.

Locurile sunt limitate, iar inscrierea se face pe baza principiului primului venit, primului servit, in functie de respectarea conditiilor de eligibilitate.

Asociatia Smart Projects, deruleaza, in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreuna cu SC Ascendo SRL, proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, nr. Contract POSDRU/182/2.3/S/151319. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org si www.format-promovat-calificat.ro.