Conferința Internațională “Breaking the circle of Roma Exclusion” – incluziunea socială a copiilor și tinerilor romi în România

Conferința Internațională “Breaking the circle of Roma Exclusion” – incluziunea socială a copiilor și tinerilor romi în România

Bucurându-se de participarea unor actori importanți din domeniul incluziunii sociale a romilor, de la nivel național și european, Conferința “Breaking the circle of Roma Exclusion” va explora provocările și rezultatele măsurilor implementate în ultimii ani în România în direcția incluziunii sociale a romilor, va evalua contribuția Programului RO10 “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanțat prin intermediul Granturilor SEE 2009 – 2014 în acest sens, și va încerca să identifice soluții pentru a reduce decalajul dintre așteptările pentru un viitor mai bun ale romilor și actuala situație socială și economică a țării. Dezbaterile, expozițiile, materialele video și atelierele aflate pe agenda conferinței vor prezenta rezultatele proiectelor finanțate în cadrul Programului RO10-CORAI în domenii precum educația, tineretul, antidiscriminarea și interculturalismul, ca bază de discuții privind perspectivele viitoare în ceea ce privește incluziunea romilor din România.

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în calitate de Operator de Program pentru Programul RO10 “Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, împreună cu partenerul său, Consiliul Europei (CoE), organizează la Rin Grand Hotel din București, în perioada 3-4 octombrie 2017, Conferința Internațională “Breaking the Circle of Roma Exclusion”.

Conferința, care va beneficia de prezența E.S. Dna Lise Nicoline Grevstad, Ambasador al Regatului Norvegiei în România, precum și a unor reprezentanți guvernamentali de prim rang, va oferi un cadru în care organizațiile din România implicate în incluziunea romilor, factori de decizie, lideri romi și experți își vor pune experiența în comun pentru a sintetiza eforturile făcute până acum în ceea ce privește incluziunea romilor și pentru a încerca să găsească modalități de reducere a excluziunii sociale și economice ale acestora în anii ce vor urma.

Evenimentul este structurat pe două componente, una care vizează prezentarea rezultatelor proiectelor finanțate prin Programul RO10-CORAI pe tematica incluziunii sociale a copiilor și tinerilor romi și care include vizite în teren, la proiecte reprezentative în acest sens, dar și expoziții, proiecții de filme, concursuri de desen ale beneficiarilor proiectelor și prezentări. Cea de-a doua componentă va facilita dezbateri care să pună în evidență politicile și practicile anti-excluziune din ultimii ani și urmărește să exploreze perspectivele viitoare în domeniu, aducând în discuție modul în care se pot dezvolta și multiplica bunele practici identificate de participanți, în cadrul viitoarelor programe finanțate prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene pentru perioada 2014-2021, în România și în alte State Beneficiare.

Despre Granturile SEE

Prin Acordul Spațiului Economic European (SEE), cele trei țări ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) – Norvegia, Islanda și Liechtenstein – participă la piața internă europeană și contribuie la dezvoltarea socială și economică în Europa prin Granturile SEE si Norvegiene. Norvegia este donatorul principal, contribuind cu 97% din finanțarea totală Pe durata finanțării 2009- , Romania a beneficiat de aproximativ 306 milioane EUR. Peste 800 de proiecte în diverse sectoare ca: protecția mediului, patrimoniu cultural, justiție, administrație și societate civilă au beneficiat de finanțare.

Despre Fondul Român de Dezvoltare Socială

Fondul Român de Dezvoltare Socială este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE. În cadrul programului au fost finanțate proiecte destinate grupurilor vulnerabile, o atenție deosebită fiind acordată copiilor și tinerilor romi. FRDS a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit de la organisme internaționale și de la Guvernul României. Mai multe detalii despre Programul RO10-CORAI și despre Granturile SEE pot fi aflate accesând site-urile: www.eeagrants.org și www.granturi-corai.ro.