Comisia Europeana, granturi pentru proiecte privind combaterea rasismului si discriminarii romilor

Loading ad ...

Comisia Europeana, granturi pentru proiecte privind combaterea rasismului si discriminarii romilor

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de granturi care co-finanțează proiecte naționale şi transnationale privind discriminarea legată de origine etnică/rasială, religie sau credință, dizabilitate, vârsta si orientare sexuală.

Granturile oferite sunt cuprinse între 100.000 si 250.000 euro şi, printre altele, au ca scop:
– Lupta împotriva anti-gipsimului şi alte forme de discriminare ale romilor – inclusiv segregare spațiala si educațională, discriminare privind
accesul la locuri de muncă si locuințe sociale, evacuări forțate etc – prin activități menite a combate stereotipurile si a încuraja integrarea in societate
– Lupta împotriva discriminării bazate pe etnie sau origine rasiala prin activități care contribuie la implementarea legilor si politicilor Uniunii Europene (reprezentare legala, monitorizare independenta etc).

Data limita pentru depunerea proiectelor este: 9 octombrie 2018

Pentru detalii pivind activitățile finanțate, criteriile de eligibilitate si alte reguli privind accesarea grantului,  accesati site-ul comisiei Europene –
http://ec.europa.eu/…/opportunities/rec/topics/rec-rdis-dis…

Loading ad ...