Cursuri gratuite prin proiectul european „FPC – Format, Promovat, Calificat!”

Cursuri gratuite prin proiectul european „FPC – Format, Promovat, Calificat!”

Proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, implementat de Asociatia Smart Projects, vizeaza imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia (judetele : Arges, Calarasi, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita si Prahova) si Sud Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea), in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

1.Domeniul Turism si ecoturism – Curs Camerista (curs de nivel 1 – 360 de ore);

2.Domeniul Textile si Pielarie – Curs Operator Confectioner Industrial (curs de nivel 1 – 360 de ore);

3.Domeniul Lemn si Mobila – Curs Lucrator in Tamplarie (curs de nivel 1 – 360 de ore);

4.Domeniul Industrii Creative – Curs Peisagist – Floricultor (curs de nivel 1 – 360 de ore);

5.Domeniul Industria Auto si Componente – Curs Tinichigiu – Carosier (curs de nivel 1 – 360 de ore);

6.Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date (curs de nivel 2- 720 de ore);

7.Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert (curs de nivel 1 – 360 de ore);

8.Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor (curs de nivel 1 – 360 de ore);

9.Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu; (curs de nivel 1 – 360 de ore);

In total, aproximativ 30 de grupe, repectiv 420 de angajati calificati/recaliticati in domeniile mentionate.

Asociatia Smart Projects face precizarea ca diplomele sunt recunoscute Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), de Ministerul Educatiei National si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. De asemenea, cursurile sunt subventionate.

Proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!” este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC.
Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org.