Apelul Coerent, dezbătut la Bucureşti: peste 4 milioane de euro disponibili pentru combaterea discriminării şi a excluziunii sociale

Loading ad ...

Apelul Coerent, dezbătut la Bucureşti: peste 4 milioane de euro disponibili pentru combaterea discriminării şi a excluziunii sociale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a organizat, miercuri, 2 aprilie, un seminar informativ dedicat informării factorilor interesaţi din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia cu privire la linia de finanţare Coerent, deschisă în data de 17 martie 2014 prin intermediul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), program finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2009 – 2014.

Deşi evenimentul se adresa potenţialilor solicitanţi şi partenerilor lor din regiunile din sudul ţării, evenimentul a adunat peste 70 de reprezentanţi ai entităţilor publice, ai ONG-urilor şi ai firmelor de consultanţă din toată ţara, interesaţi de oportunităţile oferite de Granturile SEE.

Paula Constantin, coordonatorul Departamentului Operaţional din cadrul FRDS, a prezentat conţinutul Apelului Coerent şi modalităţile prin care organizaţiile şi instituţiile interesate pot solicita fonduri pentru implementarea unor măsuri concrete de reducere a inegalităţilor sociale şi de combatere a discriminării şi excluziunii sociale, dezvoltate în mod participativ, prin cooperarea factorilor interesaţi, publici şi privaţi, de la nivel local, regional şi naţional.

“Evenimentul, care a făcut parte din seria de evenimente dedicate informării potenţialilor solicitanţi şi parteneri cu privire la Programul CORAI, a fost deosebit de util pentru cei prezenţi. Seminarul s-a desfăşurat într-o notă interactivă şi s-a centrat în mare parte pe clarificarea unor chestiuni punctuale puse în discuţie de participanţi, aceştia dovedind că sunt la curent cu documentele aferente Apelului Coerent şi că doresc să aplice pentru finanţare. De aceea, FRDS se aşteaptă să primească un număr mare de cereri de finanţare pentru această rundă de finanţare. Totodată, avem în vedere alocarea de fonduri suplimentare pentru acest apel”, a declarat Paula Constantin, coordonatorul Departamentului Operaţional din cadrul FRDS.

În cadrul acestui apel sunt disponibili 4.458.598 euro, bani puşi la dispoziţie de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Aceste fonduri pot fi folosite pentru realizarea de studii privind expunerea persoanelor defavorizate la contexte sau măsuri discriminatorii, campanii de informare şi conştientizare cu privire la incluziunea socială, discriminare, respectul pentru diversitate, combaterea inegalităţilor, dezvoltarea şi testarea de politici, strategii, metodologii, instrumente de lucru etc. pentru combaterea discriminării şi reducerea excluziunii sociale şi economice, facilitarea schimbului de experienţă şi de bune practici (inclusiv între entităţi din România şi din Statele donatoare), înfiinţarea de structuri formale sau non-formale de cooperare la nivel local, regional sau naţional, cu scopul de a contribui la combaterea inegalităţilor sociale etc. Data limită pentru depunerea dosarelor de finanţare este 19 mai 2014.

Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), respectiv dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică. Valoarea totală a Programului este de 31.764.706 euro.

Pentru atingerea obiectivelor Programului, FRDS a lansat, începând cu luna decembrie 2013, 4 apeluri de propuneri de proiecte. Dintre acestea, singurul activ la această dată este Apelul Coerent. În cadrul celor 3 apeluri anterioare, adresate copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc, FRDS a primit 318 proiecte, care se află în acest moment în plin proces de evaluare.

Documentaţia aferentă Apelului de propuneri de proiecte Coerent este disponibilă pe pagina web a FRDS (www.frds.ro).

 

Loading ad ...