Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Creșterea competitivității POMICOM TOTAL-GROUP S.A.”

Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Creșterea competitivității POMICOM TOTAL-GROUP S.A.”

POMICOM TOTAL-GROUP S.A. a derulat începând cu 29.03.2021 proiectul cu titlul „Creșterea competitivității POMICOM TOTAL-GROUP” proiect  nr RUE M2-3535 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat in intervalul de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE PLOIEȘTI, respectiv M2-3535/29.03.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru societății POMICOM TOTAL-GROUP S.A. în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Rezultate în urma implementării proiectului:

Menținerea activității societătii pe o perioadă de minimun 6 luni și menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 192968.6775  lei (valoarea totala) din care: 167798.85 lei grant si 25169.8275 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețe regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

 

 

Persoană de contact:

Pomirla Mihai-Gabriel

0744530290

www.pomicom.ro

Complexul Pomicom Rucar