70 de campulungeni calificati prin proiectul european «FPC – Format, Promovat, Calificat!»

70 de campulungeni calificati prin proiectul european «FPC – Format, Promovat, Calificat!»

512 angajati din Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia au fost calificati gratuit prin intermediul proiectului «FPC – Format, Promovat, Calificat!». In fosta zona industrializata reprezentanta de Campulung Muscel (jud. Arges), nu mai putin de 70 angajati au luat parte la cursuri de calificare/perfectionare.

Pana nu demult o zona puternic industrializata, Muscelul a devenit, in urma privatizarilor, vulnerabila din punct de vedere economic. Recesiunea a fost resimtita si la nivelul angajatilor, recalificarea fiind, in multe cazuri, solutia pentru a supravietui.

Asociatia Smart Projects, prin proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!», a fost stimulata si imbunatatita participarea angajatilor la programe de FPC. De asemenea, angajatorii si angajatii au fost informati si sensibilizati cu privire la importanta invatarii continue si a formarii pentru fiecare dintre parti. In urma derularii proiectului, 70 de angajati din Campulung au beneficiat de oportunitatile de calificare si perfectionare oferite: 3 grupe de angajati (42 persoane) au fost calificate in Lucrator in Comert in cadrul companiei SC Taissis Concept SRL, alte doua grupe de angajati (28 persoane) au fost calificate in Ingrijitor Batrani la Domiciliu in cadrul Spitalului Municipal Campulung.

512 persoane calificate gratuite in 7 luni de implementare

512 angajati din Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia au fost calificati gratuit prin intermediul proiectului «FPC – Format, Promovat, Calificat!». Datorita interesului crescut pentru oportunitatile de formare profesionala continua oferite de proiect, Asociatia Smart Projects a suplimentat grupul tinta, astfel incat numarul beneficiarilor a fost marit de la 420 de persoane la 504 persoane, tinta care practic a fost depasita.

Proiectul «FPC – Format, Promovat, Calificat!», POSDRU/182/2.3/S/151319, o oferit gratuit sansa unei noi calificari pentru angajati. Proiectul a condus la imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia prin dobandirea de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua.

Calificarile au vizat urmatoarele domenii/ocupatii:

  1. Domeniul Turism si ecoturism – Curs Camerista;
  2. Domeniul Textile si Pielarie – Curs Operator Confectioner Industrial;
  3. Domeniul Lemn si Mobila – Curs Lucrator in Tamplarie;
  4. Domeniul Industrii Creative – Curs Peisagist – Floricultor;
  5. Domeniul Industria Auto si Componente – Curs Tinichigiu – Carosier;
  6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date;
  7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert;
  8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor;
  9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu;

Asociatia Smart Projects, deruleaza, in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreuna cu SC Ascendo SRL, proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, nr. Contract POSDRU/182/2.3/S/151319. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC – Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org si www.format-promovat-calificat.ro.